Raspored

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
18-19h - Mini
18-19h - Kids
18-19h - Mini
18-19h - Kids
17:50-19h - Yoga
10-11h - Junior 1
18:30- 19:30h - Jazz ladies
19:10-20:20h - Yoga
19:10-20:10h - Kids napredna
19:10-20:20h - Yoga
19:10 - 20:10 Jazz ladies
19:10-20:10h - Kids napredna
17-20h - Oneness dance & cacao ceremony
20:30h-21:30h - Senior
20:15-21:15h - Junior 2
20:30-21:30h - Senior
20:15-21:15h - Junior 1
20:15-21:15h - Junior 2