Raspored

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
18-19h - Mini
18-19h - Kids
18-19h - Mini
18-19h - Kids
19-20h - Joga za početnike
10-11h - Junior 1
17:30-18:30h - Jazz dance mame 1
19:10-20:10h - Yoga
19:10-20:10h - Junior 3
19:10-20:10h - Joga
19:10-20:10h - Junior 3
20:30h-21:30h - Senior
11-12h - Junior 2
18:30-19:30h - Jazz dance mame 2
20:30h-21:30h - Senior
20:15-21:15h - Joga za početnike
20:15-21:15h - Junior 2
20:15-21:15 Junior 1
17-20h Oneness dance & cacao ceremony